Webinar "Novi Logos: Prezentacija udžbenika fizike za 6. razred, petak 24. maj u 17.00 časova"

Dr Aleksandar Kandić

Doktor fizičkih nauka i viši naučni saradnik u Institutu za nuklearne nauke „Vinča”, Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku. Bavi se metrologijom radioaktvnosti, a posebno gama-spektrometrijom.
U okviru Otvorenih vrata Instituta „Vinča”, namenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola, držao predavanja i demonstracije. Po pozivu je predavač u Centru za permanentno obrazovanje Instituta „Vinča”.
Koautor je udžbenika i radne sveske Priroda i društvo za četvrti razred osnovne škole, kao i udžbenika i zbirke Fizika za šesti i osmi razred osnovne škole u izdanju Novog Logosa.

Agenda

Saznajte sve o nastavničkom paketu i sveobuhvatnoj besplatnoj podršci nastavnicima, iskoristite priliku da pitate autora Izdavačke kuće Novi Logos sve što vas zanima o novim udžbeničkim izdanjima.

Tema vebinara:

  • predstavljanje udžbeničkog kompleta
  • priručnici sa pripremama za čas
  • nastavnički paket, digitalni udžbenici i didaktički materijali
  • pitajte sve što do sada niste imali prilike da pitate

* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]